โอ้โห# อะไรจะเกิดขื้นถ้าประเทศไทยมีเครืองมือแบบนี้